Manna Honung 

Patch Nr.2020001  Skörd från 2020 

Sackaros       6,5%
Vatten halt     18,3%
HMF              2,8mg/kg
Diastase aktivitet     22 Gote skala
GOX                     8,6mg/kg
Monosakarider     75,2%
Ledningförmåga     2,4mS/cm
pollen fri

Förklaring till Förkortningar

HMF (HydroxyMethylFurfuraldehyde)
GOX (Glukosoxidas)