Färsk Bidrottninggelé 10g

SEK 250.00 inkl. moms*

Drottninggelé är ett mycket proteinrikt sekret som framställs av de arbetare som vårdar bilarverna. Under de första två till tre dygnen av bilarvernas liv matas alla bilarver med sekretet. Därefter ges det bara till de larver som ska bli nya drottningar, medan de övriga matas med en blandning av nektar och frömjöl. Bidrottningarna kommer alltså från samma typ av ägg som arbetsbina.
Utfodringen med drottninggelé resulterar i att bidrottningen blir i genomsnitt 42% större än de vanliga bina och att hon lever 10-50 gånger längre. Bidrottningen producerar 2,5 gånger sin kroppsvikt av ägg varje dag. Dessa förbättrade egenskaper kopplas till en förändring av det endokrina systemet som en följd av att hon som larv hade matats med mycket bidrottninggelé.
Vill du veta mer om Bidrottninggele besök vår grupp på facebook om just detta ämnet.

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 223.21.