Villkor

Dessa villkor gäller när du som konsument handlar hos Manna Honung AB. För företag gäller istället eventuella andra överenskomna villkor eller köp lagen (1990:931).

Svensk lag gäller för köp gjorda i webbutiken och eventuell tvist ska avgöras främst av Allmänna reklamationsnämnden och sedan i svensk domstol. Vi följer utöver lagen god affärssed och är mycket måna om att kunderna är nöjda.
Följande villkor gäller från och med 2020-11-01.

Varor och Reklamation

Produkter och produktgarantier
Alla produkter som säljs i web butiken kan användas i Sverige och ska vara förenliga med svensk lagstiftning.
Ångers rätt gäller endast på oöppnade produkter köparen måste meddelas till oss inom 24 timmar, efter hen har mottagit produkten. Där står köparen för hela retur kostnaden. 
Reklamation ska reklameras så fort köparen har mottagit sin produkt inom 24 timmar. 
Vi garanterat alltid minimum 1 års hållbarhet på flytande honung. Om honungens kristalliseras så är det ett täcken på att honungen är äkta. Där förfaller Reklamations rätt. Skulle honungen börja jäsa inom 14 dagar så ersätter vi kunden med en ny liknande produkt helt gratis. 
Skulle varan gå sönder vid leveransen så måste kunden reklamera oss om detta med en gång, och neka leveransen. Då ersätter vi kunden med samma produkt eller returbetalning på hela beställningen.