VI PÅ mANNA HONUNG ab BRUKAR SÄGA:

Om livet är en blomma, så är kärleken som honung!

Därför erbjuder vi den bästa honungen för våra kunder! 


Besök Vår butik 

  Vi har honung för alla smaker! 

Prova våra kosttillskott. 

Pollen, Propolis, Bidrottning gelé, och sist men inte minst Chaga.

VET DU HUR BI TILLVERKAR HONUNG?

1. Hur gör bina honung?
De flyger till blommorna för att samla nektar, som är binas kolhydrater. Nektarn transporteras i en liten specialdesignad honungsblåsa de har inuti kroppen. När bina kommer hem lämnar de över nektarn till ett hus bi, det kallas nektarväxling. I den processen blandas enzymer från binas saliv in i nektarn och sockerarterna spjälkas till de enkla sockerarter, fruktsocker och druvsocker, som honungen till största del består av. Bina fläktar sedan bort vattnet från nektarn för att få en koncentrerad sockerprodukt som kan lagras en lång tid utan att bli förstörd. När de lägger honungen inuti vaxcellerna i bikupan och täcker den med ett vax lock är det färdig honung.

2. Vad gör bina under vintern?
Under vintern sitter bina tätt tillsammans som i en boll, det kallas vinterklot. Drottningen sitter i mitten och arbetsbina roterar för att turas om att sitta ytterst. Temperaturen kan ligga på ca 20 grader i mitten även om det är minus 20 grader ute. För att hålla värmen äter bina  honungen för att få energi till att värma sig. Deras dörr, flustret, är öppet och de kan flyga ut när de vill.

3. Sticker bin?
Ja, bin kan stickas. De har en gadd som sitter i bakkroppen. Gadden har hullingar och när bina sticker för att försvara bisamhället så fastnar gadden och slits ut ur bakkroppen tillsammans med en giftblåsa och biet dör. Biet offrar sig för samhällets bästa. Det betyder att bina bara sticker när de känner sig hotade.

4. Varför dör bina?
En svår fråga, som många söker svaret på just nu. Det kan finnas många anledningar.
Rent allmänt kan man säga att vintern är den svåraste perioden för ett bisamhälle. Då sitter bina inne i bikupan och eventuella sjukdomar kan vara påfrestande. Om bisamhället inte är tillräckligt stort inför vintern så kan de inte klara av att hålla värmen. Det kan också bero på att de bin som finns i bikupan vid slutet av säsongen är gamla och inte klarar av att leva under hela vintern. Det är viktigt att ha gott om unga och friska bin i slutet av säsongen som ska hålla drottningen sällskap under hela vintern och fram till våren då det åter kommer att födas nya bin. Bina kan också ha för lite vintermat för att klara sig. 

5. Hur pratar bin med varandra?
När samlarbiet har hittat god nektar (sockervatten) eller pollen (frömjöl) i blomman flyger hon hem. När hon kommer in i kupan kan hon berätta för sina kompisar vart de ska flyga för att hitta den goda maten. Först får familjen smaka på nektarn som hon har med sig, så de kan avgöra vilken blomma hon hittat.
Bin har en inbyggd kompass och använder solen som riktmärke för att hitta. För att berätta för de andra bina hur de ska hitta till matstället dansar samlarbiet en ”vipp dans” där hon rör sig i en figur liknande siffran åtta, och på så vis beskriver riktningen till maten. För att tala om hur långt det är dansar hon olika fort. Ju fortare hon dansar, desto närmre är det till  platsen


Följ vår Grupp på Facebook